Tổng Cục Thống Kê – GDP 6 Tháng Đầu Năm 2021 Tăng 5.64%

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2021 tăng 5.64%, ước tính tăng 6.61% trong quý II/2021.

Theo đó, GDP quý II/2021 ước tính tăng 6.61% so với quý II/2020, cao hơn tốc độ tăng 0.39% của cùng kỳ năm trước nhưng thấp hơn tốc độ tăng 6.73% của quý II năm 2018, năm 2019. Chỉ số tăng của từng khu vực cụ thể gồm: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4.11%; Công nghiệp và xây dựng tăng 10.28%; Dịch vụ tăng 4.30%.

Về sử dụng GDP quý II/2021 so với cùng kỳ năm 2020: Tích lũy tài sản tăng 6.05%, Tiêu dùng cuối cùng tăng 3.18%, Nhập khẩu hàng hóa & dịch vụ tăng 28.53%, Xuất khẩu hàng hóa & dịch vụ tăng 29.81%.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

GDP 6 tháng đầu năm 2021 tăng 5.64%, cao hơn tốc độ tăng 1.82% của nửa đầu năm 2020 nhưng thấp hơn tốc độ tăng của cùng kỳ năm 2018 – 2019 lần lượt là 7.05% – 6.77%. Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước đã đặt ra nhiều thách thức, rủi ro cho đất nước trong việc thực hiện mục tiêu kép “Vừa cân bằng phát triển kinh tế – Vừa phòng chống dịch bệnh”.

Trong đó: Công nghiệp & xây dựng tăng 8.36%, đóng góp 59.05%; Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3.82%, đóng góp 8.17%; Dịch vụ tăng 3.96%, đóng góp 32.78%.

Kết quả tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy sự điều hành, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ; Sự đồng lòng của nhân dân cả nước, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng tuyến đầu chống dịch trong hành trình đẩy lùi dịch bệnh và thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng khá so với cùng kỳ năm 2021 do năng suất lúa đông xuân tăng cao, sản phẩm nông nghiệp &  thủy sản chủ yếu đều tăng khá, ngành chăn nuôi & thủy sản phát triển ổn định. Trong đó:

 • Ngành lâm nghiệp: Tăng 3.98%, đóng góp 0.02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.
 • Ngành nông nghiệp: Tăng 3.69%, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 4.24% của 6 tháng đầu năm 2011 trong giai đoạn 2011-2021, đóng góp 0.34 điểm phần trăm.
 • Ngành thủy sản: Tăng 4.25%, đóng góp 0.11 điểm phần trăm, cao hơn mức tăng 2.42% của 6 tháng đầu năm 2020.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chỉ số GDP 6 tháng đầu năm 2021 trong khu vực công nghiệp và xây dựng, cụ thể:

 • Ngành công nghiệp: Tăng 8.91% so với cùng kỳ năm 2020, đóng góp 3.01 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, thấp hơn tốc độ tăng 9.13% của nửa đầu năm 2019, cao hơn tốc độ tăng 2.91% của 6 tháng đầu năm 2020.
 • Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: Tốc độ tăng 11.42%, đóng góp 2.9 điểm phần trăm, thấp hơn mức tăng của cùng kỳ các năm 2011 và 2018 trong giai đoạn 2011-2021.
 • Ngành sản xuất và phân phối điện: Tăng 8.16%, đóng góp 0.31 điểm phần trăm.
 • Ngành khai khoáng: Giảm 6.61%, khiến mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế bị giảm 0.25 điểm phần trăm. Trong đó, sản lượng khí đốt tự nhiên giảm 12.5% & dầu thô khai thác giảm 7.3%.
 • Ngành xây dựng: Tăng 5.59%, đóng góp 0.37 điểm phần trăm, cao hơn tốc độ tăng 4.54% của cùng kỳ năm 2020 trong GĐ 2014-2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tăng trưởng của khu vực dịch vụ chỉ cao hơn tốc độ tăng 0.48% của 6 tháng đầu năm 2020 trong giai đoạn 2011-2021.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Một số ngành dịch vụ thị trường có tỷ trọng lớn đóng góp vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của nửa đầu năm nay như sau:

 • Bán buôn và bán lẻ: Tăng 5.63% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0.57 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế.
 • Hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm: Tăng 9.27%, đóng góp 0.49 điểm phần trăm.
 • Ngành vận tải, kho bãi: Giảm 0.39%, làm giảm 0.02 điểm phần trăm.
 • Ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống: Giảm 5.02%, làm giảm 0.12 điểm phần trăm.

Về cơ cấu nền kinh tế nửa đầu năm 2021, chiếm tỷ trọng 12.15% thuộc về khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; Khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37.61%; Dịch vụ chiếm 41.13%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9.11%.

Về sử dụng GDP 6 tháng đầu năm 2021, tích lũy tài sản tăng 67%, Tiêu dùng cuối cùng tăng 3,56% so với cùng kỳ năm 2020, Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 22.76%, Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 24.05%.

Phòng Marketing Đất Vàng Group

 

ĐẤT VÀNG GROUP – KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

FanPage: https://www.facebook.com/Datvangcorp

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgugSEty_ZCT1bN–7v1MLw

Hotline: 1900 636 109

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.