SỔ ĐỎ BỊ CẤP SAI: KHI NÀO PHẢI ĐÍNH CHÍNH? KHI NÀO BỊ THU HỒI?

Phần lớn mọi người khi gặp phải tình trạng Sổ đỏ bị cấp sai thì đều cho rằng chỉ cần nộp lại để đính chính thông tin. Nhưng, nên lưu ý rằng, nếu Sổ đỏ cấp không đúng mục đích sử dụng đất hoặc không đúng diện tích thì có thể sẽ bị thu hồi lại.

Khi nào thì đính chính? Khi nào thì thu hồi Sổ đỏ cấp sai?

Khi nào thì đính chính? Khi nào thì thu hồi Sổ đỏ cấp sai?
Khi nào thì đính chính? Khi nào thì thu hồi Sổ đỏ cấp sai?

Trường hợp đính chính Sổ đỏ

Căn cứ Điều 106 Luật Đất đai 2013, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có sai sót trong 2 trường hợp sau:

 • Sai thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân/ nhân thân, địa chỉ người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân/ nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.
 • Sai thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký kiểm tra và xác nhận.

Trường hợp thu hồi Sổ đỏ

Theo Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, những trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp gồm:

 • Nhà nước tiến hành thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp.
 • Cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.
 • Người sử dụng đất hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai hoặc tài sản gắn liền với đất mà cần cấp mới Giấy chứng nhận.
 • Giấy chứng nhận được đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng diện tích đất, không đúng đối tượng sử dụng đất, sai mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất theo quy định pháp luật, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đã chuyển quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
 • Tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp theo bản án hoặc quyết định của Tòa án .

Vậy, tùy vào từng trường hợp Giấy chứng nhận cấp sai mà sẽ bị thu hồi hoặc đính chính lại thông tin. Ví dụ như có sai sót về thông tin như sai số CCCD thì sẽ thực hiện đính chính, còn nếu cấp không đúng diện tích, mục đích sử dụng đất thì đất sẽ bị thu hồi.

Thủ tục đính chính Sổ đỏ

Thủ tục đính chính Sổ đỏ
Thủ tục đính chính Sổ đỏ

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận được tiến hành theo 4 bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

 • Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ hoặc Sổ hồng đã cấp).
 • Đơn đề nghị xin đính chính thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chỉ nộp đơn nếu sai sót thuộc về lỗi của người sử dụng đất hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất).

Bước 2: Nộp hồ sơ cho Văn phòng hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 3: Thực hiện đính chính thông tin

Thông tin đính chính sẽ được ghi rõ tại cột “Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý” của Giấy chứng nhận.

Bước 4: Trả về kết quả

Thời gian thực hiện đính chính là không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đồng thời không quá 20 ngày làm việc đối với vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Thủ tục thu hồi Sổ đỏ

Thủ tục thu hồi Sổ đỏ
Thủ tục thu hồi Sổ đỏ

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện như sau:

Trường hợp 1: Nhà nước thực hiện thu hồi toàn bộ đất trên Giấy chứng nhận nhằm phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia và công cộng thì:

 • Người sử dụng đất phải nộp Giấy chứng nhận trước khi nhận tiền bồi thường.
 • Làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm thu Giấy chứng nhận và chuyển lại cho Văn phòng đăng ký đất đai.

Trường hợp 2: Nhà nước thu hồi đất nhằm chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng hoặc thu hồi đất do vi phạm về đất đai thì:

 • Người sử dụng đất phải nộp lại Giấy chứng nhận trước khi bàn giao đất lại cho Nhà nước, trừ khi người sử dụng đất qua đời mà không có người thừa kế.
 • Tổ chức thực hiện thu hồi đất có trách nhiệm thu Giấy chứng nhận và chuyển về cho Văn phòng đăng ký đất đai.

Trường hợp 3: Khi thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận hoặc đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất mà phải cấp Giấy chứng nhận mẫu mới thì người sử dụng đất nộp lại Giấy chứng nhận cũ kèm hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận và hồ sơ đăng ký biến động.

Trường hợp 4: Khi thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai 2013.

Phòng Marketing Đất Vàng Group

 

ĐẤT VÀNG GROUP – KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

FanPage: https://www.facebook.com/Datvangcorp

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgugSEty_ZCT1bN–7v1MLw

Hotline: 1900 636 109

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.