Quy Định Mới Nhất Về Các Loại Thuế Phí Khi Làm Sổ Đỏ

Xem ngay tư vấn của Giám đốc Pháp chế Đất Vàng Group về những loại thuế phí khi làm sổ đỏ mới nhất 2020 trong bài viết sau để đảm bảo an toàn nhé!

Theo Điều 98 Luật Đất đai 2013 về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác: “Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật”.

Theo khoản 1 Điều 63 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về việc xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trong thực hiện thủ tục hành chính về quản lý và sử dụng đất; nghĩa vụ tài chính với hộ gia đình, cá nhân ở đây bao gồm:

thuế phí khi làm sổ đỏ
Đất Vàng Group luôn bàn giao sổ đỏ cho khách hàng đúng hẹn

1/ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Lệ phí trước bạ là khoản thuế phí khi làm sổ đỏ bắt buộc phải đóng. Theo Điều 5, Điều 7 Nghị định 150/2016/NĐ-CP lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tính như sau:

Lệ phí trước bạ = (Giá đất tại bảng giá đất x Diện tích) x 0,5%

Trong đó:

+) Giá tính lệ phí trước bạ với đất: Là giá đất tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành;

+) Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ: Là toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân được Văn phòng đăng ký đất đai quy định và gửi cho cơ quan thuế;

+) Mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0.5%;

thuế phí khi làm sổ đỏ
Khách hàng vui mừng đến Đất Vàng Group nhận sổ đỏ

2/ LỆ PHÍ CẤP SỔ ĐỎ

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh được quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC.

Theo quy định ở Điều 4 Thông tư 85/2019/TT-BTC, mức thu lệ phí tại mỗi tỉnh, thành phố có thể khác nhau dựa trên nguyên tắc xác định mức thu.

3/ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT (NẾU CÓ)

Tiền sử dụng đất là khoản thuế phí khi làm sổ đỏ thứ 3 phải đóng nếu có. Căn cứ khoản 21 Điều 3 Luật Đất đai 2013 về tiền sử dụng đất: “Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất”.

thuế phí khi làm sổ đỏ
Nhân viên Đất Vàng Group tư vấn hỗ trợ khách hàng các loại thuế phí khi làm sổ đỏ

Căn cứ theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Nghị định 45/2014/NĐ-CP và quy định của Luật Đất đai 2013, không phải tất cả các hộ gia đình, cá nhân phải nộp khoản phí tiền sử dụng đất mà chỉ một số trường hợp mới phải nộp khoản này khi làm sổ đỏ. Đó là:

+) Trường hợp 1 – Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất khi đủ 2 điều kiện sau:

– Đất đã và đang được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/07/2004 và hoàn toàn không có vi phạm quy định của pháp luật về đất đai;

– UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch về sử dụng đất, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch;

+) Trường hợp 2: Hộ gia đình, cá nhân đang tiêu dùng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 – 01/07/2014 khi được cấp Giấy chứng nhận mà chưa nộp tiền sử dụng đất thì phải thực hiện nộp tiền. Cụ thể:

– Hộ gia đình, cá nhân được giao đất làm nhà ở (giao đất mới) từ 15/10/1993 đến 01/07/2004 đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất thì phải nộp với các mức sau:

+ 50% tiền tiêu dùng đất theo giá đất ở tại thời điểm nộp thủ tục xin cấp sổ theo giá đất tại Bảng giá đất.

+ 100% tiền dùng đất theo giá đất ở tại thời điểm nộp giấy xin cấp sổ theo giá đất cụ thể.

– Hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước giao đất làm nhà ở (giao đất mới) từ sau ngày 01/7/2004 đến trước 01/7/2014 đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất thì phải nộp với các mức sau:

+ Nếu tiền sử dụng đất phải nộp đã được cơ quan nhà nước với thẩm quyền xác định cụ thể, thông báo và phù hợp với quy định của pháp luật; thì được tiếp tục nộp tiền sử dụng đất theo mức đã được thông tin và phải nộp tiền chậm nộp.

+ Nếu tiền sử dụng đất phải nộp đã được cơ quan nhà nước với thẩm quyền xác định và thông tin, nhưng chưa phù hợp với quy định của pháp luật thì nộp theo xác định của cơ quan thuế.

Ngoài những khoản thuế phí khi làm sổ đỏ ở trên, hộ gia đình, cá nhân có thể phải nộp một số khoản phí khác như phí đo đạc, phí thẩm định…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *