HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT LÀ GÌ? KHI NÀO ÁP DỤNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH?

Hệ số điều chỉnh giá đất sẽ do UBND tỉnh, thành quy định để sử dụng theo năm hoặc có thể quyết định theo từng thời điểm thu hồi đất. Vậy hệ số điều chỉnh giá đất là gì và khi nào áp dụng hệ số điều chỉnh?

Hệ số điều chỉnh giá đất là gì?

Hệ số điều chỉnh giá đất là gì?

Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) là hệ số dùng để tính giá đất cụ thể dựa trên cơ sở giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế – xã hội địa phương và bảng giá đất do UBND ban hành.

Ví dụ: Giá đất trên bảng giá đất là 1 triệu đồng/m2, hệ số điều chỉnh khi Nhà nước thu hồi do UBND tỉnh quyết định là 1,5. Khi đó, giá đất cụ thể để tính bồi thường là 1,5 triệu đồng/m2.

Trường hợp nào áp dụng hệ số điều chỉnh?

Trường hợp nào áp dụng hệ số điều chỉnh?

Theo Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP, hệ số điều chỉnh mức giá đất được áp dụng với các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Đối với thửa đất hoặc khu đất dự án có giá trị (tính theo bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với thành phố thuộc trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại như sau:

  • Dùng để tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình đối với diện tích đất ở vượt hạn mức, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp, phi nông nghiệp sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức. Tính tiền thuê đất với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp.
  • Dùng để tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng không qua đấu giá, công nhận quyền sử dụng đất và cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với tổ chức nộp tiền sử dụng.
  • Dùng để tính tiền thuê đất trong trường hợp Nhà nước cho thuê đất không qua đấu giá.
  • Dùng để tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà đất đó có thu tiền sử dụng, cho thuê đất trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền thuê hàng năm.
  • Các tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính, cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền thuê 1 lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính lại tiền thuê đất.

Trường hợp 2: Trong trường hợp thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ kế tiếp.

Trường hợp 3: Tính giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất theo dạng thu tiền thuê đất hàng năm.

Trường hợp 4: Tính tiền bồi thường khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất đối với dự án có các thửa đất kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng đất là tương tự nhau.

Khi nào áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất?

Lưu ý:

  • Hàng năm, UBND tỉnh thành đều quy định hệ số điều chỉnh để áp dụng cho các trường hợp 1, 2 và 3.
  • UBND các tỉnh thành sẽ quyết định hệ số điều chỉnh để áp dụng cho từng dự án khi Nhà nước quyết định thu hồi đất trong trường hợp 4.

Bên cạnh đó, tại các quyết định hệ số điều chỉnh mức giá đất sử dụng cho từng năm của các tỉnh thành còn được quy định cụ thể trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh (nên xem chi tiết trong từng văn bản của mỗi địa phương).

Tóm lại, hệ số điều chỉnh giá đất đóng vai trò rất quan trọng vì bảng giá đất là do UBND các tỉnh, thành ban hành áp dụng ổn định theo giai đoạn 5 năm, trừ trường hợp có quyết định sửa đổi, bổ sung. Riêng với trường hợp cần tính giá đất cao hoặc thấp hơn bảng giá đất đó thì phải có hệ số điều chỉnh như bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc tính tiền vượt hạn mức sử dụng đất,…

Phòng Marketing Đất Vàng Group

 

ĐẤT VÀNG GROUP – KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

FanPage: https://www.facebook.com/Datvangcorp

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgugSEty_ZCT1bN–7v1MLw

Hotline: 1900 636 109

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.