ĐỀ XUẤT BỎ QUY ĐỊNH TRÍCH 20% QUỸ ĐẤT TỪ DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI

Gần đây, nhiều quan điểm cho rằng quy định trích 20% quỹ đất để xây nhà ở xã hội trong những dự án nhà ở thương mại vẫn còn nhiều bất cập, dẫn đến đề nghị loại bỏ càng sớm càng tốt.

Cụ thể quy định trích 20% quỹ đất xây nhà ở xã hội

Cụ thể quy định trích 20% quỹ đất xây nhà ở xã hội
Cụ thể quy định trích 20% quỹ đất dự án nhà ở thương mại

Sau kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường tại Quốc hội khóa XV, các cử tri đã kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, điều chỉnh lại quy định về việc các dự án nhà ở thương mại phải nộp khoản tiền tương ứng 20% giá trị tiền sử dụng đất thương phẩm của dự án vào quỹ phát triển nhà ở xã hội.

Cụ thể, theo quy định pháp luật thì diện tích quỹ đất dùng để phát triển nhà ở xã hội của một dự án nhà ở thương mại và khu đô thị được xác định bằng 20% tổng diện tích đất ở (đã xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật) trong bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trong khi đó, liên quan đến số tiền tương ứng 20% giá trị tiền sử dụng đất thương phẩm dự án phải nộp để làm quỹ phát triển nhà ở xã hội đã có các quy định như sau:

Tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, trường hợp có sự thay đổi quy hoạch chung, quy hoạch phân khu hay quy hoạch chi tiết của địa phương khiến cho việc bố trí quỹ đất 20% tại dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị không phù hợp thì UBND cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và chấp thuận.

Trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thì UBND cấp tỉnh cần xác định giá trị tiền sử dụng đất phải nộp với quỹ đất 20% tại dự án theo quy định. Số tiền thu được phải bổ sung vào ngân sách địa phương dành cho việc xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn.

Nhiều bất cập khi thực hiện quy định tại các địa phương

Nhiều bất cập khi thực hiện quy định tại các địa phương
Nhiều bất cập khi thực hiện quy định tại các địa phương

Trong thời gian qua, việc thực hiện quy định trên đã tạo được quỹ đất, phát triển nhiều nhà ở xã hội. Tuy nhiên, vướng mắc phải đối mặt hiện nay là với các quy hoạch phân khu đã bố trí đủ 20% quỹ đất thì khi lựa chọn chủ đầu tư, các dự án thành phần của quy hoạch đó vẫn phải dành ra 20% quỹ đất. Từ đó có thể phá vỡ quy hoạch phân khu mà cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, thực tế khi triển khai các quy định trên tại một số địa phương vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế trong việc quản lý và sử dụng số tiền thu được để phát triển nhà ở xã hội. Các chuyên gia cũng cho rằng quy định quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án không thực sự linh hoạt và khó khả thi trong kinh doanh thực tiễn.

Dưới góc độ doanh nghiệp, nhiều chủ đầu tư đã đề xuất sửa đổi quy định này bởi nhiều trường hợp 20% nhà ở được quy định cho thuê hiện đang không có người thuê nên được đề xuất sửa đổi theo hướng giảm xuống còn từ 5 – 10%. Từ đó giúp giảm lãng phí ngân sách và những dự án nào không có ai thuê thì nên cho phép doanh nghiệp bán.

Đồng thời, với các khu đất do chủ đầu tư tự tạo lập (chuyển nhượng, góp vốn…) thì nên cho chủ đầu tư lựa chọn giữa phương án bố trí bằng đất tại những khu vực phù hợp hoặc bằng tiền mà không phân biệt quy mô khu đất hay dự án.

Nhanh chóng điều chỉnh quy định giảm thiểu khó khăn

Nhanh chóng điều chỉnh quy định giảm thiểu khó khăn
Nhanh chóng điều chỉnh quy định giảm thiểu khó khăn

Trước những hạn chế này, Bộ Xây dựng đã đề xuất và được Chính phủ giao nghiên cứu và sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014. Trong đó, Bộ đã đề xuất sửa đổi và bổ sung các quy định liên quan đến quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội với những quy định chi tiết về cách thức xác định, điều chỉnh tỷ lệ quỹ đất dành cho xây dựng nhà ở.

Đồng thời sửa đổi các vấn đề liên quan đến trường hợp bố trí khu đô thị nhà ở xã hội tập trung; việc quản lý và sử dụng khoản tiền sử dụng đất phải nộp đối với 20% quỹ đất tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị không thực hiện bố trí quỹ đất dành cho việc xây dựng nhà ở xã hội.

Phòng Marketing Đất Vàng Group

 

ĐẤT VÀNG GROUP – KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

FanPage: https://www.facebook.com/Datvangcorp

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgugSEty_ZCT1bN–7v1MLw

Hotline: 1900 636 109

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.