CÁN BỘ CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN NGHIỆM THU HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ NAM LONG TAT

Vào sáng ngày 5/12/2019, cán bộ cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành kiểm tra các hạng mục và nghiệm thu hạ tầng Khu dân cư Nam Long TAT. Chuẩn bị ký chuyển nhượng quyền sự dụng đất cho khách hàng.

Điều này không chỉ củng cố niềm tin pháp luật mà còn mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng đầu tư tại KDC Nam long TAT do Địa ốc Đất Vàng độc quyền phân phối.

Sự kiện này như tiếng nói về sự bảo chứng cho Nam Long TAT được cơ quan pháp lý chứng nhận có đủ điều kiện và thẩm quyền. Đồng thời là minh chứng về sự an toàn và minh bạch.

Cùng với đó, vào ngày 7/12/2019, Địa ốc Đất Vàng đã tiến hành trao sổ cho một số khách hàng.

Chi tiết về buổi trao sổ xem tại đây: Địa ốc Đất Vàng bàn sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.