Bình Dương xóa sổ hộ nghèo và cận nghèo sau 20 năm

Tin tức mới nhất về dân cứ và đời sống xã hội tại Bình Dương có báo rằng, Bình Dương xóa sổ hộ nghèo và cận nghèo sau 20 năm trên toàn tỉnh. Kết quả được lấy từ Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bình Dương xóa sổ hộ nghèo và cận nghèo sau 20 năm

Theo như kết quả Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố báo rằng Bình Dương là tỉnh duy nhất không còn hộ nghèo, cận nghèo. Điều này động nghĩa với việc Bình Dương đã xóa sổ những hộ nghèo và cận nghèo sau gần 20 năm phát triển.

Từ chia sẻ của ông Hà Minh Trung, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh rằng việc giảm nghèo luôn là mục tiêu ưu tiên lên trên hàng đầu về các chính sách phát triển kinh tế – xã hội. Tỉnh Bình Dương đã ban hành những chương trình hành động cụ thể cho từng giai đoạn với nhiều chính sách và nhiều giải pháp khác nhau được áp dụng sao cho có hiệu quả như tín dụng, hỗ trợ từ nhà ở đến hỗ trợ y tế, giáo dục, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho mọi lứa tuổi…

Binh Duong xoa so ho ngheo va can ngheo hinh anh 1

Cách đây 20 năm, khi mới bắt đầu tách tỉnh năm 1997, Bình Dương còn 904 hộ đói, 14.662 hộ nghèo, chiếm 12% tổng dân số toàn tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh thời điểm 1997 đạt 5,8 triệu đồng/năm.

Từ năm 2006, tỉnh Bình Dương đã không còn hộ nghèo theo tiêu chí của Trung ương. Từ năm 2010 tính đến nay, tỉnh Bình Dương đã hai lần nâng chuẩn nghèo của tỉnh cao gấp 1,5 đến 2 lần so với chuẩn nghèo của Trung ương.

Cũng từ năm 2006, tỉnh đã không còn hộ nghèo theo tiêu chí của Trung ương. Từ năm 2010 đến nay, tỉnh Bình Dương đã hai lần nâng cao chuẩn nghèo của tỉnh cao gấp 1,5 đến 2 lần so với chuẩn nghèo của Trung ương.

Giai đoạn năm 2011-2015, tổng nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo của Bình Dương là trên 1.050 tỷ đồng; giai đoạn 2016-2020 dự kiến là hơn 500 tỷ đồng, để hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, tiền điện, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bình Dương xóa sổ hộ nghèo và cận nghèo bằng cách đã áp dụng chuẩn nghèo đa chiều. Với quy chuẩn về việc thu nhập gấp khoảng 1,5 lần so với mức độ quy định chung của cả nước. Đồng thời điều chỉnh mức thu nhập lên đến con số 1,2 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1,4 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

Binh Duong xoa so ho ngheo va can ngheo hinh anh 2

Thực hiện chính sách bảo lưu

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương còn tiếp tục thực hiện chính sách bảo lưu đối với hộ mới thoát nghèo. Tùy theo khả năng cân đối ngân sách của địa phương, hàng năm tỉnh này sẽ xem xét và bố trí vốn ủy thác thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, giải quyết tốt nhất cho hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo được vay vốn. Giúp người dân thực hiện chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, vay vốn tín dụng làm ăn, vốn tín dụng học sinh và cả sinh viên…

Để Bình Dương xóa sổ hộ nghèo và cận nghèo, giảm thiểu hộ nghèo bền vững, tỉnh sẽ triển khai hiệu quả hơn những chương trình chuyên về khuyến nông – lâm – ngư. Đồng thời chuyển giao những kiến thức khoa học – kỹ thuật cho người nghèo. Tăng cường vận động và tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng cho người dân quyết tâm tự lực vươn lên.

PT
Theo Trí thức trẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.