6 Tháng Đầu Năm, Bất Động Sản Thu Hút Vốn FDI Đạt Hơn 1 Tỷ USD

1.15 tỷ USD là tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chảy vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản Việt Nam trong 06 tháng đầu năm 2021.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tính từ đầu năm 2021 đến 20/06/2021 đạt 15.27 tỷ USD, bằng 97.4% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm, vốn đầu tư mới và vốn điều chỉnh đều tăng nhưng vốn đầu tư theo phương thức góp vốn mua cổ phần lại giảm. Cụ thể:

  • Có 804 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giảm gần 43.3% so với cùng kỳ năm 2020.
  • Tổng vốn đăng ký đạt gần 9.55 tỷ USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2020.
  • Lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư giảm 12.5% khi chỉ đạt 460 lượt.
  • Tổng vốn đăng ký tăng thêm tăng 10.6% so với cùng kỳ khi đạt 4.12 tỷ USD.
  • Ngoài ra, lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 55% khi chỉ có 1.855 lượt.
  • Tổng giá trị vốn góp giảm 54.3% so với cùng kỳ khi chỉ đạt gần 1.61 tỷ USD.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong 6 tháng đầu năm, có 18 ngành lĩnh vực thu hút vốn FDI. Trong đó, dẫn đầu là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng vốn đầu tư đạt 6.98 tỷ USD, chiếm 45.7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 2 là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện chiếm gần 35% tổng vốn đầu tư đăng ký khi đạt 5.34 tỷ USD.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 với tổng vốn đăng ký đạt 1.15 tỷ USD. Trong đó, tổng vốn đăng ký cấp mới của 24 dự án cấp mới là 794 triệu USD, tổng vốn điều chỉnh của 8 lượt dự án điều chỉnh vốn là 65.87 triệu USD và 51 lượt góp vốn mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài với 290 triệu USD.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, 6 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư theo phương thức góp vốn mua cổ phần vẫn tiếp tục giảm về số lượng lẫn giá trị vốn góp. Nguyên nhân được xác định là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến thị trường M&A trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. M&A có đặc thù là cần sự tham gia trực tiếp tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, tìm hiểu doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh đại dịch, việc hạn chế di chuyển đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng quyết định đầu tư của các nhà đầu tư.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, giá trị M&A suy giảm trong 6 tháng đầu năm cũng bởi tác động của sự xuất hiện của một số giao dịch M&A lớn trong thời gian này. Mặc dù giảm về giá trị vốn góp, số lượt góp vốn mua cổ phần nhưng mức độ giảm đang được cải thiện dần.

Đặc biệt, Long An là tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI trong 6 tháng đầu năm nay với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.57 tỷ USD và chiếm 23,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Trong đó, dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II tại tỉnh này đóng góp công sức lớn với tổng vốn đăng ký trên 3.1 tỷ USD.

Đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn FDI là TP.HCM với tổng vốn đăng ký 1.43 tỷ USD và chiếm 9.3% tổng vốn đầu tư.

Lũy kế đến ngày 20/6/2021, cả nước có 33.787 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 397.89 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng 60.6% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực, ước đạt 241,1 tỷ USD.

Trong 6 tháng qua, vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 9.24 tỷ, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Phòng Marketing Đất Vàng Group

ĐẤT VÀNG GROUP – KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

FanPage: https://www.facebook.com/Datvangcorp

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgugSEty_ZCT1bN–7v1MLw

Hotline: 1900 636 109

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.